Doradca Restrukturyzacyjny Marcin Jawor
numer licencji 1279

PRZETARGI

Mobirise Website Builder
Sprzedaż wierzytelności

Syndyk MARTEN Sp. z o. o. w upadłości w Marklowicach w toku postępowania upadłościowego sygn. akt: XII GUp 234/19 toczącego się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach ogłasza o przetargu na sprzedaż wierzytelności przysługujących Upadłemu, szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu Przetargu.
Zasady sprzedaży wierzytelności, wzór oferty oraz wykaz wierzytelności są dostępne na stronie internetowej: http://syndyk.marcinjawor.pl
Pisemne oferty zgodne ze wzorem należy składać w terminie do dnia 6 września 2023 r. do godz. 15:00 osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice z dopiskiem „MARTEN – OFERTA WIERZYTELNOŚCI – NIE OTWIERAĆ”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.
Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Ewy Kuźniak w Katowicach przy
ul. Jagiellońskiej 13 dnia 8 września 2023 r. o godz. 10:00.

Z materiałami dotyczącymi wierzytelności można zapoznać się w Biurze Syndyka w godzinach od 9:30 do 15:00 po uprzednim umówieniu się.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 881 575 492 lub 797 599 064.Zbycie udziału w wysokości 4/6 w prawie własności lokalu

Syndyk Anny Moń ogłasza przetarg pisemny na:
Zbycie udziału w wysokości 4/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Maliny 29/21 w Sosnowcu, o powierzchni użytkowej 44,05 m2, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą numer KA1S/00069618/5;


Cena wywoławcza wynosi: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).
Termin składania ofert: do 14 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.
Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice 15 grudnia 2023 r. godz. 11:00.


Lokal można obejrzeć w następujących terminach:
16.11.2023 od 12:00 – 14:00
21.11.2023 od 14:00 – 16:00
23.11.2023 od 12:00 – 14:00
27.11.2023 od 14:00 – 16:00

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa: http://syndyk.marcinjawor.pl Tel: 797 599 064.


Mobirise Website Builder
lokal mieszkalny
zbycie prawa własności nieruchomości

Syndyk Marka Kubanka ogłasza przetarg pisemny na:
zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny położony przy ul. Ligonia 3/1 w Rudzie Śląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą numer GL1S/00046529/6.

Cena wywoławcza wynosi: 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).
Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice (od 9.30 do 15.00).
Termin składania ofert: do 18 stycznia 2024 r. do godz. 15.00.
Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13 40-032 Katowice 19 stycznia 2024 r. godz. 10:00.
Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa: http://syndyk.marcinjawor.pl Tel: 797 599 064.

Lokal można obejrzeć w następujących terminach:
05.01.2024 od 15:00 – 18:00
12.01.2024 od 10:00 - 13:00
18.01.2024 od 11:00 – 14:00

Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa: http://syndyk.marcinjawor.pl Tel: 797 599 064.

Zdjęcia  lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 3/1 w Rudzie Śląskiej

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Kontakt

Email

marcin.jawor@syndyk.katowice.pl
marcin.jawor@adwokatjawor.pl
marcinjawor16@wp.pl

Landing Page Software