Mobirise

Sprzedaż wierzytelności

Syndyk Leona Malejki ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:
- wierzytelności w stosunku do Pani Agnieszki Sogorskiej (PESEL: 91082607683)
  w wysokości na dzień ogłoszenia przetargu 56 208,17 zł z tytułu nabycia od Leona Malejki
  oraz Urszuli Malejki nieruchomości – lokalu mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2/14
  w Rudzie Śląskiej, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1S/00032224/7. 

Cena wywoławcza wynosi: 60 % wartości wierzytelności na dzień sprzedaży
Adres do składania ofert: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice
(od 9.30 do 15.00).
Termin składania ofert: do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.
Rozpoznanie ofert: Kancelaria Notarialna Ewa Kuźniak ul. Jagiellońska 13
40-032 Katowice 23 kwietnia 2021 r. godz.14:00.
Informacje o przetargu (w tym Regulamin Przetargu i Wzór Oferty): strona internetowa: http://syndyk.marcinjawor.pl/przetargi.html Tel: 797 599 064.
 

Dokumenty do pobrania

Adres

Biuro Syndyka
ul. Porcelanowa 19
40-246 Katowice 
Dane kontaktowe

Email:     marcin.jawor@syndyk.katowice.pl
Email:     marcin.jawor@adwokatjawor.pl
Telefon:  +48 797 599 064

Mobirise web page software - More info